Monique Strijdonck

Organisatie:
GGZ Nederland
Functie:
Beleidsadviseur
Lid sinds:
18 July 2012
Kennisgebied:
Aanspraken ggz (Zvw, AWBZ), Medisch noodzakelijk verblijf curatieve ggz, UPM
Neem contact op met mij

Laatste activiteit