Avatar

Machteld Alsbach

Organisatie:
GGZ Nederland
Functie:
directiesecretaris
Lid sinds:
21 August 2012
Kennisgebied:
governancecode, klokkenluidersregeling, contracten met auteursrechten organisaties en verenigingszaken.
Over mijzelf:

Sinds maart 2016 vervul ik de functie van directiesecretaris. Bij deze portefeuille hoort 'alles' wat te maken heeft met de verenigingsgovernance, zoals benoemingen bestuur en commissies, externe vertegenwoordiging GGZ Nederland, (toepassen en actualiseren) huishoudelijk regelement, directiestatuut en statuten naar ontwikkelingen binnen de vereniging. Daarnaast de behandeling van lidmaatschapsaanvragen en ondersteuning van de directie bij voorbereiden van bestuursvergadering en ALV, advisering over overeenkomsten en (statutaire) regelingen. Specifieke dossiers van mij op gebied van belangenbehartiging van de leden zijn de Governancecode Zorg 2017, de klokkenluidersregeling, maar ook de branche overeenkomsten met BUMA, Sena, Videma en Norma. Ik participeer namens GGZ Nederland in de commissie auteursrechten van VNO/NCW. Inmiddels ben ik ruim 9 jaar werkzaam bij GGZ Nederland. In mijn vorige functie als senior beleidsadviseur werkgevers- en arbeidszaken was mijn portefeuille arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid van de ggz.

Neem contact op met mij

Laatste activiteit