Avatar
15 December 2017 - Jaap Schrieke plaatste:

Geslaagde startconferentie @PATIENT connect

Afgelopen dinsdag vond de aftrap plaats van het programma @PATIENTconnect met de presentatie van het visiedocument “@PATIENT connect: hoe informatiebeleid in de ggz zich concentreert op waarde voor de patient”. Deze visie vormt de basis voor een grootschalig subsidieprogramma (50 mln) voor 2018-2019 met als doel de informatievoorziening en eHealth in de ggz te versterken.

 

Hoogtepunt vormde de overhandiging van het visiedocument door bestuurslid Jeroen Muller aan de Secretaris Generaal van het Ministerie van VWS, Erik Gerritsen. Gerritsen prees de positieve energie en eensgezindheid van de sector op het thema. Ook de grote omvang van evidence based eHealth in de sector ziet hij als een groot en niet te onderschatten voordeel. Gerritsen moedigt de branche aan goed gebruik te maken van het door VWS beschikbaar gestelde budget, maar zei ook dat bij een goed verhaal geld eigenlijk geen probleem moet zijn.

U vindt het visiedocument hier: http://www.ggznederland.nl/actueel/persbericht---ggz-nederland-presenteert-vernieuwend-informatiebeleid-ggz

Op de conferentie sprak ook Jasper Wagteveld, ervaringsdeskundige, die een pleidooi hield om de patiënt nu eens daadwerkelijk centraal te zetten, óók in ICT-ontwikkelingen. Lex de Grunt lichtte de visie van GGZ Nederland toe en deed een oproep aan collega-bestuurders om actief met informatiebeleid aan de slag te gaan. Aartjan Beekman toonde vanuit professioneel perspectief aan dat het éénduidig en betrouwbaar vastleggen van gegevens essentieel is voor de uitoefening en ontwikkeling van de psychiatrie. Veronique Esman-Peeters gaf tot slot een doorkijkje op de subsidieregeling die nu door GGZ Nederland gezamenlijk met het ministerie opgezet wordt. Deze regeling zal op 1 maart 2018 gepubliceerd worden. In de aanloop daarnaar toe wordt u uitgebreid geïnformeerd over inhoud en procedure.

Verwacht mag worden dat de regeling zich richt op het ondersteunen van ggz-aanbieders bij:
- het opschalen van ehealth voor zelfzorg, overbruggingszorg en blended care:
- het verschaffen van dossiergegevens aan patiënten;
- de uitwisselen van medicatiegegevens;

Op 1 maart wordt de definitieve regeling gepubliceerd. Op 1 juni moeten de aanvragen ingediend zijn.

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.