Avatar
22 September 2017 - Olfert Koning plaatste:

Rijksbegroting 2018: korte analyse voor de ggz

Op 19 september is de Rijksbegroting 2018 gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Het demissionaire Kabinet laat in haar vijfde Rijksbegroting zien dat Nederland de crisis achter zich heeft gelaten en dat de economie weer groeit en dat er ruimte is voor koopkrachtontwikkeling en aanpak van knelpunten. Uiteraard wordt daarbij gewezen op voorzichtig handelen, omdat het niet alleen gaat over het jaar 2018, maar ook over de verdere toekomst. De verdere toekomst wordt daarmee niet alleen in handen gelegd van een nieuw Kabinet, maar gezien als een warme overdracht van het demissionaire Kabinet aan het nieuw te vormen Kabinet. De nieuwe coalitie kan eventueel nog bijstellingen op de rijksbegroting 2018 inbrengen.

Voor de ggz bevat de rijksbegroting weinig nieuws. In de zorg gaat het extra geld (435 mln) vooral naar de ouderenzorg om de kwaliteit te verbeteren en nieuw personeel aan te trekken, maar dat was al eerder bekend. Voor de ggz worden de afspraken aanpak wachttijden genoemd inclusief de daarbij behorende groeiruimte.

In de bijlage vindt u de volledige korte analyse van de Rijksbegroting met de relevante onderdelen voor de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg, forensische zorg, langdurige zorg en jeugd-ggz.  

Inhoud:

I. Begroting 2018 VWS:

  1. Curatieve zorg

  2. Wet langdurige zorg

  3. Samenvatting: totaal kader ggz 2018

II. Begroting 2018 Justitie

III. Gemeentefonds 2018 (Jeugdwet en Wmo)

IV. Macro-economische verkenning 2018

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.