Avatar
5 September 2017 - Carolien van Bracht-Visser plaatste:

Wat als het jouw organisatie of regio niet lukt om overstappen op 1 januari?

Tot en met 2017 kopen gemeenten jeugd-ggz in met de dbc-systematiek. Vanaf 2018 mag dat niet meer. Dit is bij de overgang van de jeugd-ggz naar de Jeugdwet bestuurlijk afgesproken. Wettelijk is er vanaf januari 2018 geen basis meer om diagnose-informatie op declaraties en facturen van aanbieders te tonen. Alle gemeenten en jeugdzorgregio’s stappen per 1 januari 2018 over naar één van de drie uitvoeringsvarianten.

Stand in het land: niet alle regio’s zijn op tijd klaar

Gemeenten en jeugdzorgregio’s zijn deze zomer bevraagd over hoe ver ze zijn in het proces van het beëindigen van de DBC-systematiek en de overstap naar een uitvoeringsvariant. Het beeld is als volgt:

  • 7 regio’s hanteren al een uitvoeringsvariant en hebben de dbc’s al afgeschaft

  • 6 regio’s zijn goed op weg met contracten, bestandsvergelijking tussen aanbieders en de gemeenten, een Plan van Aanpak en capaciteit voor het traject

  • 19 regio’s hebben op 1 tot 2 van de drie bovenstaande onderwerpen voortgang geboekt

  • 5 regio’s zijn gestart, maar hebben nog veel te doen

  • 5 regio’s zijn nog helemaal niet gestart met de overstap

Naast dit beeld van de jeugdzorgregio’s wordt verwacht dat ook onder aanbieders van jeugd-ggz een aantal nog niet op tijd klaar zal zijn om over te stappen per 1 januari 2018.

Noodscenario: instappen op 1 april of 1 juli 2018

In 2015 zorgden de decentralisaties voor een enorme toename aan administratieve lasten. Naar aanleiding van die ervaring hebben GGZ Nederland en de VNG voor de huidige overstap noodscenario’s uitgewerkt. Voor regio’s en aanbieders die echt niet in kunnen stappen op 1 januari 2018, komen twee instapmomenten in 2018: 1 april en 1 juli. De regio beslist zelf op welk moment wordt ingestapt. Zij krijgen daarbij ondersteuning van de implementatieadviseurs van programma i-Sociaal Domein.

Als een regio per 1 januari instapt, maar een aanbieder nog niet, dan volgt de aanbieder later. Hierover zal de aanbieder met de regio in gesprek treden. GGZ Nederland stelt een richtlijn voor de dataset beschikbaar over wat aanbieders dienen vast te leggen totdat wordt ingestapt in een uitvoeringsvariant.  

Extra werk en administratieve rompslomp

Overstappen terwijl het voorbereidende werk niet rond is, heeft veel risico’s en consequenties voor aanbieders en heeft niet de voorkeur. Zo zorgt het voor extra administratieve lasten in 2018. Ook ontstaan achterstanden waar aanbieders tot in 2019 last van kunnen houden.

Wel dbc’s hard afsluiten in december 2017

Het niet halen van de deadline van 1 januari 2018 betekent niet dat aanbieders en gemeenten de dbc-systematiek kunnen blijven handhaven tot de volgende instapmomenten. De dbc-systematiek loopt in alle gevallen af en dbc’s worden allemaal op 31 december 2017 afgesloten. Gemeenten en aanbieders blijven zelf verantwoordelijk voor het tijdig implementeren van de beëindiging van de dbc’s en de overstap naar een uitvoeringsvariant.

Protocol voor Herstarten berichtenverkeer

Regio’s en aanbieders die nog niet overstappen op 1 januari 2018 stoppen met het iJw-berichtenverkeer totdat ze zijn overgestapt naar een uitvoeringsvariant. Over de technische werkwijze van later instappen verschijnt een Protocol: Herstarten berichtenverkeer van programma i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland.

Advies VNG over bevoorschotting aanbieders

Aan gemeenten die niet op tijd klaar zijn, geeft VNG het dringende advies om aanbieders een maandelijks voorschot te geven, totdat de gemeente of regio is ingestapt in het werken volgens een van de uitvoeringsvarianten.

Wat betekent dit voor u?

Voor nu is van belang dat u voortvarend verder gaat met de implementatie van de uitvoeringsvarianten, zodat u niet achterloopt op het tempo van de regio. Acties die nu al kunnen worden uitgevoerd, zijn bijvoorbeeld:

  • softwareaanpassingen laten doen

  • inventariseren van de cliënten van wie de zorg doorloopt in 2018, maar van wie de dbc hard afgesloten moet worden per 31 december 2017

GGZ Nederland werkt aan een afvinklijst van de activiteiten die aanbieders dienen te ondernemen. Bekijk alvast de globale checklist voor de overstap van DBC naar uitvoeringsvariant.

Blijf op de hoogte

GGZ Nederland en VNG informeren aanbieders en gemeenten over deze overstap. GGZ Nederland stuurt maandelijks een nieuwsbrief met actuele informatie over het beëindigen van de dbc’s en de overstap naar uitvoeringsvarianten voor de bekostiging en administratieve afhandeling van de jeugd-ggz.

Aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief van GGZ Nederland: Van DBC’s naar uitvoeringsvarianten

Reacties en vragen: vandbcnaaruv@ggznederland.nl

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.