Avatar
15 June 2017 - Djieuwke Verseput plaatste:

Position paper kwaliteit jeugd-ggz/vz van GGZ Nederland

GGZ Nederland heeft een position paper opgesteld over de borging van kwaliteit van jeugd-ggz en jeugdverslavingszorg. Aanleiding voor het schrijven van deze position paper zijn signalen dat de kwaliteit onder druk staat, deze zorgen worden versterkt door de ophanden zijnde overgang van dbc's naar uitvoeringsvarianten integrale bekositiging jeugdhulp.

Met deze notitie wil GGZ Nederland het proces van samenwerking tussen gemeenten, jeugd-ggz (incl. jeugdverslavingszorg) aanbieders, andere jeugdhulp- en samenwerkingspartners ondersteunen.

Vanaf 2018 wordt de jeugd-ggz niet meer ingekocht met dbc’s. Met de overgang van dbc’s naar uitvoeringsvarianten komt de kwaliteitsregelgeving welke vervat is in de dbc-systematiek te vervallen. Met de nieuwe, integrale bekostigingssystematiek kopen gemeenten verschillende soorten zorg in. Daarbij is het belangrijk te weten wat de ggz onderscheid qua wet- en regelgeving, regelgeving waar de sector aan hecht en zich aan houdt. Het belang van de regiebehandelaar en de juiste professional op de juiste plek worden in deze position paper uitgebreid toegelicht.  

De position paper is is besproken met de beroepsgroepen in de ggz  die betrokken waren bij de ontwikkeling van het Kwaliteitsstatuut voor de volwassenen-ggz en MING Landelijk Platform GGz. Ook de beroepsgroepen vinden de borging van de kwaliteit van belang achten, zijn nemen initiatief tot het ontwikkelen van een veldnorm.

De position paper is aangeboden aan VWS en VNG. Gemeenten kunnen deze position paper kwaliteit jeugd-ggz/vz als handreiking gebruiken bij het opstellen van de kwaliteitsparagraaf in hun beleid over jeugdhulp/-ggz; bij het opstellen van inkoopdocumenten voor jeugdhulp/-ggz; en bij het voeren van het gesprek over kwaliteit van jeugdhulp/-ggz. De leden van GGZ Nederland voeren graag dit gesprek met alle ketenpartners.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.