Avatar
3 April 2017 - Monique Strijdonck plaatste:

Procedure indiening onderwerpen voorwaardelijke toelating basispakket 2019

Sinds 1 januari 2012 kan de minister van VWS besluiten om zorg die niet voldoet aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ toch, voor een bepaalde periode, toe te laten tot het verzekerde pakket. Eén van de voorwaarden is dat in dat tijdsbestek gegevens worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze zorg. Aan de hand van de verzamelde gegevens tijdens het (hoofd)onderzoek kan, voor afloop van de periode van voorwaardelijke toelating, worden vastgesteld of de zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.

Top-down en bottom-up

Aanleiding voor het starten van de procedure van voorwaardelijke toelating kunnen zogenaamde ‘top-down’ en ‘bottom-up’ rondes zijn. Bij ‘top-down’ geeft Zorginstituut Nederland bij een negatief standpunt aan of de interventie in aanmerking kan komen voor een voorwaardelijke toelating. De ‘bottom-up’ procedure is jaarlijks en hierbij kunnen partijen zelf onderwerpen aandragen.

Recent is de jaarlijkse bottom-up procedure voor het indienen en selecteren van onderwerpen voor voorwaardelijke toelating  opnieuw gestart. Zorginstituut Nederland roept partijen in de zorg op om onderwerpen aan te melden door indiening van een dossier.

Brief

In de bijgevoegde brief licht het Zorginstituut de mogelijkheid van voorwaardelijke toelating kort toe, bespreekt ze welke zorg in aanmerking kan komen en beschrijft ze de procedure voor het indienen en beoordelen van dossiers.

Indienen onderwerpen

Via ProjectNet op de website van ZonMw kan een onderwerp worden ingediend. De uiterste indieningsdatum is 29 juni 2017 (voor 14:00 uur). Na het beoordelen van de ingediende dossiers zal het Zorginstituut uiterlijk voor 1 maart 2018 de minister van VWS adviseren over onderwerpen die voor voorwaardelijke toelating tot het basispakket in aanmerking komen. Zie voor meer informatie bijgevoegde brief en/of deze link.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.