Avatar
24 February 2017 - Olfert Koning plaatste:

Symposium Geestelijke gezondheid vluchtelingen en maatschappelijke participatie groot succes

‘De cirkel is rond’, stelde psychiater Aram Hasan op het symposium Geestelijke gezondheid vluchtelingen & maatschappelijke participatie. Aram deelde zijn levensverhaal met de aanwezigen en vertelde over zijn komst als vluchteling naar Nederland en zijn zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling en een toekomst. Zijn verhaal vormde de inleiding van een boeidende middag.

Deelnemen aan de samenleving is belangrijk om gezondheidsproblemen te verminderen of zelfs te voorkomen,  zeker bij mensen die gevlucht zijn en daardoor vaker dan gemiddeld te maken hebben met psychische problemen. Doel van het symposium was om als ggz, samen met andere organisaties die betrokken zijn bij de opvang en integratie van vluchtelingen, ideeën en plannen te vinden om beter samen te werken en krachten te bundelen rond zorg en integratie. Tijdens het symposium onder leiding van GGZ Nederland voorzitter Jacobine Geel, spraken diverse sprekers over dit onderwerp. Het symposium werd bezocht door ruim 145 bezoekers.

Een korte terugblik

Opdracht voor de ggz
Voor Aram Hasan is de cirkel rond, nu hij zelf als psychiater onder meer psychische hulp kan bieden in vluchtelingenkampen. Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving lichtte het essay Grensconflicten toe. De netwerksamenleving die Nederland is, maakt integratie moeilijk voor mensen van buiten. Terwijl deelnemen aan de maatschappij zo belangrijk is voor integratie en om gezondheidsproblemen te voorkomen. Voor de ggz had ze drie opdrachten: verkrijg  meer kennis over de effecten en het omgaan met culturele verschillen bij behandelingen, ga lokale partnerschappen aan met andere organisaties die betrokken zijn bij de integratie van vluchtelingen en doe meer aan kwalitatief onderzoek waarbij verder gekeken wordt dan de grote gemiddeldes, maar besteed aandacht aan de individuele verhalen.

Gemeenten aan de slag
Suzanne Jansen, programmamanager bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten gaf uitleg over hoe de VNG gemeenten helpt via het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. De Utrechtse wethouder Kees Diepeveen hield een vurig pleidooi voor meer mogelijkheden om per gemeente echt werk te maken van integratie die past bij elke gemeente. Hij wil af van de in zijn ogen te centrale rol van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Daarbij gaf Diepeveen als voorbeeld ‘Plan Einstein’, waar in de prachtwijk Overvecht opvang samengaat met investeren in mensen, zowel in vluchtelingen als lokale bewoners.

‘Onthobbelen’
Psychiatrisch verpleegkundige Gwenda Pelupessy liet aan de hand van een praktijk verhaal zien hoe belangrijk het is dat hulpverleners creatief zijn en zich niet laten afschrikken door protocollen en regels. ‘Onthobbelen’ noemde ze dat, hobbels en belemmeringen wegnemen. Bij de begeleiding van een vluchteling uit Sierra Leona koos ze als praktijkondersteuner ggz voor een pragmatische aanpak door samen te wandelen en goed toegankelijk te zijn om vertrouwen te winnen. En zo te werken aan herstel van de opgelopen trauma’s. ‘Kijk naar de mens en wat diegene nodig heeft’, was de oproep van Pelupessy.

Halleh Ghorashi is hoogleraar diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit en werd geïnterviewd door dagvoorzitter en GGZ Nederland voorzitter Jacobine Geel. Halleh Ghoarshis boodschap was dat samenleven een gemeenschappelijke reis is en dat het daarvoor belangrijk is juist te investeren in het omgaan met verschil.

Paneldiscussie: elkaar vinden
Het symposium werd afgesloten met een paneldiscussie tussen Harry van de Kraats (directeur sociale zaken VNO*NCW),  Jeroen Pepers (directeur Aedes),  Ana van den Bosch (manager Zorg Gezondheidscentrum Asielzoekers) en Kees Laban (manager en psychiater bij afdeling De Evenaar van GGZ Drenthe).

Harry van de Kraats ziet het als een taak van VNO*NCW om werkgevers bewust te maken van hun maatschappelijke rol. VNO*NCW stimuleert daarom ook leer-werk-trajecten voor vluchtelingen, zodat ze snel kunnen deelnemen aan de samenleving en een vak leren. Hij deed een oproep aan de politiek om buitenlandse diploma’s sneller te erkennen en zo het maatschappelijk potentieel van vluchtelingen beter te kunnen benutten. Aedes werkt volgens directeur Jeroen Pepers hard om voldoende woonruimte te creëren voor allerlei doelgroepen, waaronder vluchtelingen. Maar zou graag zien dat gemeenten en het Rijk meer investeren in sociale woningbouw.  Woningbouwverenigingen hebben een belangrijke signaalfunctie, medewerkers komen letterlijk bij mensen thuis en hebben contact met bewoners. Daarin kan samengewerkt worden met andere partijen, zoals zorgorganisaties. Ana van den Bosch benadrukte het belang van de keten van zorg. Het Gezondheidscentrum Asielzoekers start met het aanbieden van zorg in asielzoekerscentra, maar ziet graag dat wanneer vluchtelingen een status krijgen en uit de centra verhuizen naar gemeenten, dat de zorg dan door kan blijven gaan. ‘Nu begint bij zo’n verhuizing vaak een probleem’. Kees Laban deelde die zorg. Hij ziet graag dat doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg makkelijker kan door op regionaal niveau naar vluchtelingen en hun zorgbehoefte te kijken. Hij brak ook een lans voor een goede tolkenregeling zodat mensen in hun eigen taal hun behoeften kunnen bespreken met een zorgverlener.

George Arakel, oprichter van Voorbeeld Allochtoon, kwam als laatste aan het woord. Met zijn eigen verhaal als in Nederland opgegroeide vluchteling als inspirerend voorbeeld, gaf hij een beschouwende terugblik op het symposium.  

Aanleiding voor het symposium
Het vluchtelingenvraagstuk blijft ons land beroeren. Internationale afspraken en nationale besluiten staan op gespannen voet. Landelijk beleid staat haaks op wensen en mogelijkheden van gemeenten. Overheidsmaatregelen leiden tot conflicten met burgers. Feiten en emoties lopen voortdurend door elkaar. Dat maakt de discussie complex. De burgemeester speelt een sleutelrol in het omgaan met die complexiteit. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het essay Grensconflicten: toegang tot sociale voorzieningen voor vluchtelingen.

Ook de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) trekt stevige conclusies in haar Policy Brief 4 Geen tijd te verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten. Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk verliezen overheden bij de integratie van asielmigranten met een status zo min mogelijk kostbare tijd. Beide rapporten vormden voor GGZ Drenthe, afdeling De Evenaar, Centrum ’45 en GGZ Nederland de aanleiding dit symposium te organiseren.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.