Avatar
24 July 2019 - Beverley Rose plaatste:

Transitiearena Arbeidsparticipatie en sociale (wijk)teams

Hoe kunnen sociale werkbedrijven en sociale teams elkaar versterken om (arbeids-)participatie te bevorderen? Cedris, SBCM en kenniscentrum Movisie, organiseren een serie bijeenkomsten voor (sociale) werkbedrijven en sociaal professionals over arbeidsparticipatie in de wijk.

Transitiearena

Er is plek voor negen praktijkenvoorbeelden om mee te doen: professionals van (sociale) werkbedrijven en sociale teams die al bezig zijn met nauwere samenwerking tussen wijkaanpak en dienstverlening gericht op werk. Dit doen we in de beproefde methodiek van de Transitiearena. Met elkaar gaan we kijken naar de samenhang en hoe we verdere concrete stappen kunnen zetten om (het perspectief op) betaald werk voor betrokkenen dichterbij te brengen.

Voor wie?

Per lokaal praktijkvoorbeeld kunnen 3 tot 5 mensen deelnemen. Wij verwachten dat je aan de drie bijeenkomsten deelneemt als ‘team’ dat beide invalshoeken – werk en wijk – verenigt. Zo leer je van andere lokale partijen en ga je met elkaar aan de slag. Het liefst bestaat er al een vorm van samenwerking, maar het is ook prima om deel te nemen als je nog in een verkennende of planvormende fase zit.

Wanneer en waar?

De serie van drie transitiearena-bijeenkomsten is kosteloos en vindt plaats van 9:30 (inloop) tot 13:30 uur (inclusief afsluitende lunch) in The Colour Kitchen, Zuilen Utrecht, op de volgende data:

  • 18 september 2019
  • 16 oktober 2019
  • 20 november 2019

Met elkaar kennis delen, leren en inspireren

Doel van de transitiearena is om te weten wat werkt, vernieuwing en verandering te stimuleren, experimenten uit te wisselen en te volgen, vraagstukken te delen en het bespreken en verspreiden van de opgedane kennis.

Het bevorderen van (arbeids-)participatie is een wens en opgave die vanuit verschillende invalshoeken wordt ondersteund. Zowel de Wmo als de Participatiewet heeft deze doelstelling als centrale opgave. Toch zien we dat deze werelden vaak nog gescheiden opereren. Vanuit verschillende kanten klinkt de roep om hier verandering in te brengen. Dit vraagt om het bewandelen van nieuwe wegen en het creëren van meer samenwerking. Het is tijd om het oude los te laten en te experimenteren met nieuwe vormen en verbindingen.

Zie:

https://cedris.nl/events/transitiearena-arbeidsparticipatie-en-sociale-wijkteams/

18 September 2019  -  18 September 2019
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.