Avatar
12 July 2019 - Monique Strijdonck plaatste:

Herzien standpunt röntgendiagnostiek in de Wlz

Zorginstituut Nederland heeft recent een herzien standpunt uitgebracht over rontgendiagnostiek aangevraagd door een Wlz arts. In de huidige situatie komt deze diagnostiek ten laste van de Wlz (het instellingsbudget). Volgens het herziene standpunt moet deze diagnostiek ten laste van de Zvw komen. Hiermee worden een aantal praktische knelpunten opgelost. Omdat de bekostiging en declaratiesystematiek moeten worden aangepast, gaat deze nieuwe duiding in per 1 januari 2020.

Meer informatie kunt u vinden via deze link naar de website van het Zorginstituut. Hier kunt u ook de duiding downloaden, deze is tevens als bijlage bij dit bericht toegevoegd.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.