Avatar
4 July 2019 - Carolien van Bracht-Visser plaatste:

Reactie van de staatssecretaris is positief op het advies van de NZa over de nieuwe bekostiging van de ggz en fz

De staatssecretaris is positief over het advies en is van plan het advies over het Zorgprestatiemodel over te nemen onder de voorwaarde dat bij de uitwerking van het model een aantal zaken wordt bevestigd. 

  1. Het model moet de prikkelwerking van de bekostiging ook echt aantoonbaar en substantieel verbeteren en moet dat uit de uitwerking blijken. Bij de uitwerking van het model moet het verbeteren van de inherente financiële gedragsprikkels van de bekostiging (in lijn met het Hoofdlijnenakkoord) als apart punt aan de lijst van ontwerpcriteria worden toegevoegd.
  2. Het moet duidelijk zijn dat het voorgestelde bekostigingsmodel ook een vergoeding op maat faciliteert voor de zorg van personen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft hier recent aandacht voor gevraagd in zijn rapport ‘Zorg voor Veiligheid – Veiligheid van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en hun omgeving’ (Kamerstuk 25 424, nr. 459). Deze constateerde dat de door zorgaanbieder en zorgverzekeraar afgesproken vergoeding voor deze zorg op dit moment vaak ontoereikend is. De mate waarin het Zorgprestatiemodel dit faciliteert is deels nog afhankelijk van de uitwerking van het model. Bij de uitwerking van het model moet met dit punt expliciet rekening worden gehouden.
  3. Het model moet ook na uitwerking vanzelfsprekend nog steeds positief beoordeeld worden op het punt van de administratieve lasten en moet het uitgewerkte model een kritische beoordeling op fouten- en fraudegevoeligheid, privacyaspecten en macrobudgettaire beheersbaarheid kunnen doorstaan.  

Het Zorgprestatiemodel wordt van toepassing voor de generieke basis-ggz, gespecialiseerde ggz, forensische zorg en de langdurige ggz vallend onder de zorgverzekeringswet (lggz). 

De gehele brief vindt u hier

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.