Avatar
18 June 2019 - Esther Verver plaatste:

Verzekeraars introduceren uniforme algemene bepalingen in inkoopcontracten

Het verminderen van regeldruk is de laatste jaren een belangrijk speerpunt. In het actieplan ‘Ontregel de Zorg’ voor de GGZ is daarom afgesproken dat verzekeraars per 2021 (verdergaand) de non-concurrentiële elementen van de inkoopcontracten gaan uniformeren. Omwille van lastenverlichting hebben ze ook al voor 2020 een model contract uitgewerkt dat alle verzekeraars met uitzondering van DSW met ingang van 2020 zullen hanteren voor hun algemene bepalingen. GGZ Nederland heeft – ondanks de korte tijdslijnen - de gelegenheid gekregen te reageren op het concept. We hebben daarbij gelet op:

  • Zijn de tekstvoorstellen in lijn met landelijke ontwikkelingen zoals Horizontaal Toezicht, het Kwaliteitsstatuut, Gepast Gebruik, Transparantie en wachtlijstaanpak?
  • Is het evenwichtig en in lijn met de verdeling van verantwoordelijkheden tussen verzekeraars en zorgaanbieders
  • Staan er geen zaken in die ook al in de wet zijn geregeld?

Met behulp van onze input en die van collega-brancheorganisaties is het concept nog een stuk verbeterd. We zijn van mening dat het model nog niet volmaakt is, maar een goede eerste stap in het harmoniseren van de voorwaarden van verzekeraars, en daarmee het verlagen van de administratieve lasten voor onze leden. We hebben afgesproken dat we op basis van de ervaringen van het eerste jaar het model zullen evalueren en dan volgend jaar een volgende versie opleveren.

In de algemene bepalingen wordt verwezen naar de uniforme declaratieparagraaf. Deze wordt door zorgverzekeraars sinds 2019 gebruikt. Hier zijn door leden veel kanttekeningen bij geplaatst, omdat deze paragraaf niet altijd uniform wordt gebruikt en declaratietermijnen invulvelden zijn. In de evaluatie zijn spelregels afgesproken waardoor de variabelen komend jaar beter herkenbaar moeten zijn. Verdere evaluatie en eventuele verbeteringen staan voor volgend jaar op de planning.

Het advocatenkantoor van Benthem & Keulen heeft het modelcontract beoordeeld. Voor leden zijn hun opmerkingen beschikbaar via deze link.

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.