Avatar
18 April 2019 - Brigitte Verlaan plaatste:

Wet verplichte ggz: stand van zaken bij de werkgroepen

Stand van zaken (implementatie) Wet verplichte ggz - januari 2019

De Wet verplichte ggz (Wvggz) is begin 2018 door de Eerste Kamer aangenomen en treedt op 1 januari 2020 in werking. Het ministerie van VWS werkt samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en partijen uit het veld aan de implementatie van de wet. GGZ Nederland is hier, naast onder meer het Openbaar Ministerie, gemeenten, Stichting PVP, en de politie ook bij betrokken. In de bijlage treft u een overzicht - op hoofdlijnen - van de stand van zaken (rond de implementatie) van de Wet verplichte ggz.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.