Avatar
18 February 2019 - Maud Stevens plaatste:

Aanpassing Besluit huisregels

In 2009 heeft GGZ Nederland een model huisregels voor psychiatrische ziekenhuizen opgesteld, gebaseerd op de Wet Bopz en het Besluit rechtspositieregelen Bopz. Omdat er ook behoefte bestaat aan huisregels specifiek toegesneden op de forensische patiëntengroep die in de instellingen verblijft, heeft GGZ Nederland in 2016, samen met forensische psychiatrische klinieken en -afdelingen en andere betrokken partijen, een model forensische huisregels opgesteld.       

Voor het kunnen opstellen van huisregels specifiek toegesneden op bepaalde patiëntengroepen (zoals de forensische) was het wenselijk dat artikel 3 van het Besluit rechtspositieregelen Bopz - waarop de huisregels van psychiatrische ziekenhuizen zijn gebaseerd - werd gewijzigd. GGZ Nederland heeft samen met aangesloten forensische leden het Ministerie van VWS en het Ministerie van Justitie en Veiligheid om aanpassing van dit Besluit verzocht. Inmiddels heeft er aanpassing van voornoemd Besluit voor de huisregels plaatsgevonden. Zie voor meer informatie hierover én over het model forensische huisregels de bijlage.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.