Avatar
13 February 2019 - José Weststrate plaatste:

Landelijke lessen voor samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein (taskforce EPA)

Kenniscentrum Phrenos heeft een onderzoeksrapportage gepubliceerd waar in de landelijke lessen van de regionale taskforces EPA  beschreven worden. Ook werd een routekaart met keuzehulp ontwikkeld.

Zilveren Kruis streeft samen met gemeenten, professionals en cliënten in regionale taskforces naar een integrale aanpak gericht op herstel en burgerschap van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA). De taskforces zijn bedoeld als een katalysator om de samenwerking tussen het sociaal en ggz (medisch) domein verder vorm te geven en stimuleren.
Omdat de zorgbehoefte bij mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) vrijwel nooit uitsluitend betrekking heeft op ggz-behandeling, maar ook op persoonlijke ontwikkeling, wonen, sociale contacten, en werken/daginvulling, is deze samenwerking tussen de zorg (ZvW) en maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van essentieel belang. Dit vraagt om het bieden van zorg, ondersteuning en begeleiding óver de schotten van individuele organisaties, sectoren en wettelijke kaders heen.

Taskforces in Nederland
In totaal zijn er in tien verzorgingsgebieden in Nederland taskforces opgezet. Bij deze taskforces waren onder andere partijen als ggz-instellingen, RIBW’s, aanbieders van verslavingszorg en gemeentes betrokken. In veel gevallen is er ook sprake van vertegenwoordiging of betrokkenheid van cliënten en naasten, evenals woningcorporaties en/of de GGD. Taskforces worden vaak getrokken door een onafhankelijk voorzitter, een projectleider of programma coördinator. Primaire activiteiten waren gericht op visievorming, opzetten van multidisciplinaire overlegstructuren en het vormen van multidisciplinaire teams. Hiermee zijn er binnen de regionale taskforces EPA verschillende werkwijzen en interventies ontwikkeld en toegepast, die de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening kunnen verbeteren.

Landelijke lessen
Dit project is uitgevoerd door Kenniscentrum Phrenos met een subsidie van de Stichting Achmea Gezondheidszorg, waarbij deze werkwijzen en interventies zijn geïnventariseerd en beschreven. Resultaat van het onderzoek is een selectie van mogelijke werkwijzen die het ambulante zorg aanbod kunnen verrijken en het behandelt de vraag wat de landelijke lessen zijn voor het opzetten van een regionale samenwerking. Doel is om deze kennis landelijk te ontsluiten om zodoende vergelijkbare initiatieven te ondersteunen bij het opstarten, inrichten en implementeren van regionale samenwerkingsvormen gericht op het verbeteren en toegankelijker maken van ambulante zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening.

Lees het hele bericht op de website van Phrenos

Link naar de routekaart

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.