Avatar
6 December 2018 - Djieuwke Verseput plaatste:

Jeugdhulp: middelen Transformatiefonds toegekend aan regio's

 

 

De 42 jeugdregio's krijgen de komende drie jaar de 108 miljoen van het Transformatiefonds uitgekeerd, maakten minister Hugo de Jonge (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bekend.

In het Regeerakkoord is met gemeenten afgesproken dat er een gezamenlijk Transformatiefonds van 108 miljoen euro beschikbaar komt voor de vernieuwing van de jeugdhulp.  Om aanspraak te maken op deze middelen stelde iedere jeugdzorgregio’s een transformatieplan op. Voorwaarden voor toekenning was de beschikbaarheid van een duidelijke wachtlijstaanpak, een regionaal expertteam en aansluiting bij de actielijnen van het programma ‘Zorg voor de Jeugd’.

Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de VNG, de branches gespecialiseerde zorg voor jeugd en de ministeries van VWS en JenV hebben alle 42 plannen beoordeeld en van advies voorzien.  Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) gaat de regio’s actief ondersteunen bij het uitvoeren van de plannen.

Voor het Transformatiefonds is in de periode 2018, 2019 en 2020 jaarlijks 36 miljoen euro beschikbaar. De eerste 36 miljoen wordt in december overgemaakt (decembercirculaire).

Bron: Rijksoverheid

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.