Avatar
5 December 2018 - José Weststrate plaatste:

Vierde Landelijke Monitor Ambulantisering 2018

Binnen de GGZ lijkt er een lichte verschuiving plaats te vinden, waarin intensieve ambulante zorg opkomt en de klinische zorg afneemt. Dat blijkt uit het vierde rapport van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ, die 4 december  door Staatssecretaris Blokhuis is aangeboden aan de Tweede Kamer.

De ambitie is om meer mensen thuis te behandelen, de ambulantisering. Met deze ontwikkeling moet de maatschappelijke positie en kwaliteit van leven van mensen met aanhoudende psychische problematiek  verbeteren. Uit de monitor blijkt dat de ambulantisering langzaam de kant opgaat die beoogd was.  Ook is het aantal cliënten in 2017 licht gedaald. Of de trend doorzet is mede een kwestie van prioriteiten in de financiering van de zorg. Voor de nabije toekomst zijn er tussen zorgverzekeraars en aanbieders afspraken gemaakt over een afname van de klinische capaciteit.

Enquête
Trimbos heeft ook een enquête gehouden onder cliënten d.m.v. het Panel Psychisch Gezien. De kwaliteit van leven van de panelleden blijft achter bij die van de algemene bevolking. Zij hebben bijvoorbeeld beduidend minder vaak een betaalde baan en ervaren een substantieel lagere kwaliteit van leven dan anderen in de beroepsbevolking. Volgens 40% van de panelleden sluit de ondersteuning niet goed aan bij hun psychische en sociale behoeften. Panelleden voelen zich nog vaak eenzaam. Er is een lichte verbetering te zien in de tevredenheid over de voorzieningen van de gemeenten.  

Rol GGZ Nederland
GGZ Nederland participeerde samen met een aantal van haar leden in de begeleidingscommissie van de Landelijke Monitor Ambulantisering ggz. GGZ Nederland hecht veel waarde aan dat cliënten goede zorg en steun krijgen, zij zouden gelijke kansen moeten hebben op de arbeidsmarkt om de sociale inclusie te verbeteren.

Leden van GGZ Nederland signaleren dat er nog steeds onvoldoende woningen of passende woonplekken zijn voor cliënten bij ontslag vanuit de klinische ggz. Hierin is de regionale samenwerking van belang tussen huisartsen,ggz-instellingen,  de wijkteams en de woningcorporaties.

Bron: Trimbos

De brief aan de Tweede Kamer is hier terug te vinden.
Naast de rapportage van Trimbos heeft ook Significant een rapportage uitgebracht.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.