Avatar
8 October 2018 - Olfert Koning plaatste:

Brexit en de Nederlandse ggz

Hoewel er nog veel onduidelijk is, is zeker dat op 29 maart 2019 de Brexit een feit is. Uittreding van het Verenigd Koninkrijk raakt de Europese interne markt, en daarvan maken ook de diensten en producten in de zorgsector deel uit. Vanuit Groot-Brittannië zijn er veel documenten en scenariobeschrijvingen te vinden, die de effecten voor de Britse zorgsector in kaart brengen. Het zwaartepunt van problemen bij een Brexit lijkt dan ook in het Verenigd Koninkrijk te liggen.  

Maar een Brexit zal ook gevolgen hebben voor de Nederlandse zorgsector. Het ministerie van VWS maakt zich zorgen en vraagt branches zich voor te bereiden. Via de Rijksoverheid kunnen bedrijven en instellingen op www.brexitloket.nl een Brexit Impact Scan doen, om te zich voor te bereiden. Of bekijk het Brexit-to-do-lijstje in de bijlage.

Er zijn in elk geval een aantal thema’s die invloed hebben op de Britse situatie, maar omgekeerd ook op de overblijvende EU-landen, inclusief Nederland:

Europese samenwerking en financiering
Groot-Brittannië heeft zich altijd een gewilde partner getoond in Europese samenwerkings- en onderzoeksprojecten. Om in aanmerking te komen voor Europese subsidies zijn Europese projecten noodzakelijk. Naast hun kennis en kunde, zijn de Engelsen ook vanwege de taal  gewilde partners. Projecten waarin Britten deelnemen, zullen door de Brexit verstoord worden. Er zullen waarschijnlijk partners buiten het Verenigd Koninkrijk gezocht moeten worden om in aanmerking te komen voor Europese onderzoeksubsidies.

Genees- en hulpmiddelen
Via het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is er een regelgevend kader voor genees- en hulpmiddelen. Op basis van richtlijnen en verordeningen is een gezamenlijk speelveld over toelating, kwaliteit, veiligheid en effectiviteit. Daardoor zijn genees- en hulpmiddelen snel verkrijgbaar en uitwisselbaar. Het CE-label (Conformité Européenne) faciliteert de beschikbaarheid van en toegang tot innovatieve hulpmiddelen die op de Europese markt verkrijgbaar zijn. De Brexit brengt de bestaande zekerheid en duidelijkheid in gevaar. Genees- en hulpmiddelen die in Groot-Brittannië worden gefabriceerd, zullen barrières moeten overwinnen om op de Europese markt te komen. Andersom zullen Europese producten niet vanzelfsprekend op de Britse markt verschijnen. Eén en ander zal ongetwijfeld ook met prijsstijgingen gepaard gaan.

Servers en privacy
Op Brits grondgebied bevinden zich een groot aantal servecentrales die zorgen dat digitale omgevingen blijven draaien of data opslaan. Deze servers vallen na een Brexit waarschijnlijk onder het Britse rechtssysteem, ook wat betreft privacy. Het is nog onbekend hoeveel Nederlandse organisaties gebruiken maken van servers op Brits grondgebied en wat de exacte impact van de Brexit hierop is. 

Personeelsvoorziening en toekomstige (im)migratie
Het vrije verkeer van personen en de wederzijdse erkenning van diploma’s en kwalificaties hebben ertoe geleid dat artsen en zorgwerkers overal binnen de EU aan de slag kunnen. Deze migratie heeft meer voordelen dan enkel en alleen handen aan het bed. De internationale uitwisseling stimuleert ook kennisdeling, innovatie en de toepassing van nieuwe of andere behandelmethoden. Een Brexit leidt in ieder geval tot onduidelijkheid over de verblijfsmogelijkheden van Nederlandse zorgwerkers in het Verenigd Koninkrijk en voor Britse collega’s op het continent. Met of zonder deal over de Brexit zal de migratie stokken of zelfs kunnen verdwijnen.

Zorgarrangementen
Wederzijdse zorgarrangementen binnen de Europese Unie zorgen ervoor dat Europeanen uit andere lidstaten dezelfde rechten hebben als inwoners van een lidstaat. Dit geldt zowel voor medische zorg als voor verzorging en verpleging. Van dat schema maakt ook de EHIC (European Healthcare Insurance Card) deel. Daarmee hebben Europeanen – gedurende kortstondig verblijf, of tijdens hun langdurige vestiging - recht op toegang tot en vergoeding van zorg. Dit speelt vooral in de grensregio’s en in het geval van “pensionados”. Het verbreken van deze zorgarrangementen betekent dat rechten en vergoedingen onduidelijk zijn. Enig alternatief vergoedingensysteem zou leiden tot meer complexiteit en bureaucratie.

Brexit en de Nederlandse ggz
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.