Avatar
1 October 2018 - Jaap Schrieke plaatste:

Processchema's WVGGZ als hulp bij implementatie

Leden van GGZ Nederland bereiden zich voor op de implementatie van de Wet Verplichte Ggz per 1 januari 2020. Vanuit het Landelijke Programma, dat de keteninformatisering inricht zijn processchema’s opgesteld die we ter ondersteuning van de lokale implementatie verspreiden. Ook verspreiden we het bronbestand, zodat instellingen er ook snel zelf mee aan de slag kunnen.

De schema’s zijn tot stand gekomen door analyse van de wet en zijn de afgelopen maanden verrijkt met de input verschillende sessies van het ketenprogramma, waarin de verschillende berichten (zoals de geneeskundige verklaring en de zorgmachtiging) met betrokken professionals en instanties besproken zijn.

Let op de disclaimer:

 1. Deze ketenprocesschema's WvGGZ geven globaal inzicht in de samenhang en interacties in de ketenprocessen, op basis van de wetstekst en validatie met de ketenpartners. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 2. De processchema’s worden gebruikt ter voorbereiding op de implementatie van de Wvggz en zijn bedoeld voor alle betrokken partijen om te komen tot agenda van implementatie onderwepen zoals procesafspraken en inhoudelijke afspraken ten aanzien van de samenwerking, waaronder de informatiedeling.

 3. De processchema’s zijn uitdrukkelijk geen voorschrift: de diversiteit van situaties waarin verplichte zorg wordt overwogen of wordt opgelegd en verschillen in regionale werkwijzen kunnen ertoe leiden dat ook andere procesinrichtingen mogelijk zijn, uiteraard binnen de wettelijke kaders van de Wvggz. Met de processchema’s wordt wel beoogd om de wettelijke vereisten op gestructureerde en samenhangende manier inzichtelijk te maken.

 4. Als schematechniek wordt gebruik gemaakt van “zwembanen”. In de verticale kolommen staan de betrokken actoren benoemd met hun taken. De pijlen tussen taken van verschillende actoren moeten worden gezien als “procestriggers” waarbij vanuit een taak bij de ene actor een taak bij een andere actor geïnitieerd. Let hierbij op dat de processchema’s vooral gericht zijn op taken van actoren die een relatie hebben met andere actoren. De interne activiteiten bij een individuele actor worden niet belicht.

 5. In de rechterkantlijn staan diverse opmerkingen en bijzonderheden verwoord. Dit kan verwijzen naar specifieke wettelijke bepalingen maar kan ook input betreffen vanuit (besprekingen met) de ketenpartijen.

De processchema’s worden regelmatig bijgewerkt gedurende de verdere looptijd van het programma. Nieuwe versies worden zo spoedig mogelijk op GGZ Connect gepubliceerd.

 • Avatar
  7 January 2019 - Rint de Jong zei:

  In hoeverre is er discussie (geweest) over de (mogelijke) rol van een klinisch psycholoog bij het afgeven van een medische verklaring ikv van de WvGGZ? Bij de wet Zorg en Dwang lijkt er ruimere bevoegdheden te liggen voor de klinisch psycholoog tov de psychiater.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  8 January 2019 - John Huijg zei:

  Vraag: is er (ergens te vinden, en waar) een algemeen beleid(sdiscussie) inzake de interpretatie welke criteria er gelden inzake het uitgeven van een medische verklaring ihkv de Wvggz? W.o. de vraag: is dit alleen een bevoegdheid van de psychiater?
  Toelichting:
  De Wvggz beoogt m.i.meer patiënt-volgend te zijn (dan de huidige wet Bopz) en vooral zorg- en herstel-georiënteerd (zie art. 3:4 en de "Informele Toelichting").
  D.w.z. uit te gaan wat de mens-in-crisis aan verplichte zorg nodig heeft, dus minder gebaseerd op de 'veiligheids- en gevaarscriteria' van de wet Bopz.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  9 January 2019 - J. Verbeek bc. zei:

  als ZZP client ondersteuner ben ik wel blij voor cliënten in GGZ zij kunnen nu meer mens worden behandeld ook qua medicatie en dat de DSM V van de plank komt en in bedrijf wordt gesteld...
  nog een volgende stap... dat het toegankelijkheid ingeburgerd gaat worden zo het VN Verdrag dat zegt. Ook GGZ en GG-net etc. dienen de toegankelijkheid aan te nemen.
  zie www.aandeslagmethetvnverdrag.nl en www.inclusiverenigt.nl
  ook de ervaringsdeskundigheid komt dit ten goede ervaringsdeskundigheid is niet een op zich zelf staand ding. zie Alie Weerman daarover.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  9 January 2019 - Jasmijn Bax zei:

  Is er al meer zicht op meerwerk in de praktijk voor geneesheerdirecteuren? Voorbeeld: als er nu 8 uur per week geformeerd is voor een geneesheerdirecteur per RVE, hoeveel uur komt er dan bij met ingang van de Wvggz per 1-1-2020?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  11 January 2019 - Jaap Schrieke zei:

  @Rint de Jong
  :in de workshops rond de processen is vooral op een abstract niveau naar de wet gekeken. Wel zijn er mogelijk problemen gesignaleerd maar daar zat deze niet tussen.
  Ik kom later met een inhoudelijke reactie.

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.