Avatar
13 September 2018 - Marloes van Es plaatste:

Maximale medewerking aan de tweede pilot van het zorgclustermodel

In het hooflijnenakkoord GGZ dat op 3 juli jongstleden is gesloten heeft GGZ Nederland nogmaals herbevestigd zich te zullen inspannen dat haar leden deelnemen aan de tweede pilot van het zogenaamde zorgclustermodel. Doel van deze pilot is dat we kunnen beoordelen welke waarde de toeleiding en indeling naar zorgclusters heeft om zodoende ook te kunnen werken aan het verbeteren van de herkenbaarheid en voorspelbaarheid van de GGZ op de langere termijn.

Wij dringen er nogmaals bij u op aan dat deelname aan deze pilot de kwaliteit van de evaluatie zal verbeteren en rekenen op uw maximale medewerking.

Parallel hieraan wordt, ook in lijn met de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord, door de Nza gewerkt aan een verbetering van de bekostiging 2020 en zal er voor die tijd een kostenonderzoek worden afgerond om te komen tot herijkte maximum tarieven. Deze voorstellen bestuderen wij momenteel en wij zullen onze bestuurlijke inbreng bij de Nza tevoren zo breed mogelijk bij u toetsen.

Wij realiseren ons dit van de instellingen komende tijd een behoorlijke inspanning zal vragen. Wij zullen daar waar mogelijk proberen de administratieve belasting voor u te beperken.

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.