Avatar
5 September 2018 - Lilly Buurke plaatste:

Expertsessies over de inzet van politie bij geweld in de ggz

Uitnodiging

Expertsessies inzet politie in geval van geweld in de ggz

In het convenant politie-ggz hebben de politie en GGZ Nederland samenwerkingsafspraken gemaakt over de inzet van de politie bij geweld in de ggz. Deze afspraken roepen in de praktijk nog discussie op en behoeft dus afstemming over wat partijen van elkaar kunnen verwachten. Politie en GGZNL willen gezamenlijk een concretere en beknopte richtlijn opstellen over de inzet van politie bij geweldsincidenten op klinische afdelingen en bij thuisbezoek door crisisdienst of FACT team. Hiervoor organiseren zij een expertsessie, waarin de deelnemers input kunnen geven voor de richtlijn. 

Programma

Aan de hand van een voorbeeld vanuit de praktijk door een professional uit de politiepraktijk en een deskundige uit de zorg vanuit regio Oost en Dimence en Amsterdam met Arkin gaan groepen uiteen om aan de hand van een aantal vragen ervaringen uit te wisselen en input te geven voor de richtlijn samenwerking politie en ggz.

Nadere informatie over het programma volgt nog.

Voor wie:

De sessie is bedoeld voor:

·         Deelnemers van het politieplatform

·         Professionals uit de praktijk (zorg en veiligheid)

·         Geneesheerdirecteuren/managers, met het verzoek aan hen patiënten met ervaring mee te nemen.

 

Datum: 2 oktober van 13.30-16.00

Locatie: Bij GGZ Centraal in Amersfoort

Inschrijving

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar Charlot Veenstra: CVeenstra@ggznederland.nl.

Er is plaats voor 50 deelnemers.

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.