Avatar
4 September 2018 - Quirinus Fianen plaatste:

Zorgaanbieders in de ggz en zorgverzekeraars presenteren gezamenlijke visie Horizontaal Toezicht

Sinds 9 juli 2018 is de speciale themawebsite www.horizontaaltoezichtggz.nl online. Hier kunnen belangstellenden de ontwikkelingen volgen en de gezamenlijke visie en het gezamenlijke plan van aanpak downloaden.

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) presenteren een gezamenlijke visie en plan van aanpak voor het landelijke project Horizontaal Toezicht in de geestelijke gezondheidszorg. Centraal thema hierbij is ‘bouwen aan vertrouwen’.
Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven door afspraken te maken over gepast gebruik en het correct registreren en declareren van de zorg. In plaats van gegevensgerichte controles achteraf werken zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen om de rechtmatigheid van declaraties aan de voorkant te borgen. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is betrokken bij het landelijke project van GGZ Nederland en ZN.

In de visie beschrijven GGZ Nederland en ZN de gezamenlijke kaders, uitgangspunten en ambities voor Horizontaal Toezicht in de ggz. In het plan van aanpak wordt beschreven hoe de gezamenlijke partijen de ontwikkeling van Horizontaal Toezicht aanpakken en op welke manier een landelijk raamwerk voor de implementatie binnen de ggz zal worden ontwikkeld.
De start landelijke Implementatiefase van Horizontaal Toezicht GGZ staat gepland vanaf 1 januari 2019  
In aanloop naar 2019 werken partijen samen aan een implementatieplan, een afwegingskader, een instapmodel en een control framework.

Ambitie 2022: 

Vertrouwen als basis
Vertrouwen is het fundament van de samenwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De representerende zorgverzekeraar is een meedenkend en positief kritisch klankbord voor de zorgaanbieder. Samen geven zorgverzekeraars en zorgaanbieders invulling aan hun verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een gepaste besteding van de zorguitgaven.

Administratieve lasten aanzienlijk verminderd
De administratieve lasten voor behandelaren zijn aanzienlijk verminderd. De controles die voorheen na betaling werden uitgevoerd zijn vervangen door goede afspraken en beheersing aan de voorkant van de proces. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders werken proactief samen aan het voorkomen en afschaffen van overbodige wet- en regelgeving.

Bedrijfsvoering op orde
Organisaties hebben hun bedrijfsvoering op orde. Registraties vinden ‘First time right’ plaats. De interne beheersing van zorgaanbieders is aantoonbaar en inzichtelijk voor de representerende zorgverzekeraar. Zorgverzekeraar hebben een efficiënt en effectief werkend representatiemodel ingericht.

Direct inzicht in zorguitgaven
Samenwerking In de hele keten van verantwoording leidt tot veel eerder inzicht in de zorguitgaven. In de jaarrekeningen zijn geen grote onzekerheden meer. De cliënt, maatschappij en politiek weten in een vroeg stadium wat de uitgaven zijn geweest.

Gepast gebruik van zorg
Transparantie over Gepast Gebruik van zorg is toegenomen. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn met elkaar in gesprek over waardegerichte zorg. Waar mogelijk ondersteunen de zorgverzekeraars in het aanleveren van goede benchmarkinformatie.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.