Avatar
6 August 2018 - Charlotte Karman plaatste:

Wetswijziging BIG aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 10 juli 2018 ingestemd met het wijzigen van de Wet BIG. Het wetsvoorstel beoogt modernisering van het tuchtrecht, aanpassing in verband met de beroepsregulering en de flexibilisering van de regels betreffende de voorbehouden handelingen. Aanleiding voor de wijzigingen was de in 2013 verschenen tweede evaluatie van de Wet BIG. GGZ Nederland heeft gedurende de parlementaire behandeling meerdere malen het perspectief van de zorgaanbieders naar voren gebracht.

De belangrijkste wijzigingen voor zorgaanbieders zijn:

 • De tuchtrechter kan een beroepsverbod opleggen als de veiligheid dat vereist, waardoor de betrokkene niet meer (volledig) in de individuele gezondheidszorg mag werken;
 • Ook het gedrag van de BIG-geregistreerde in een ander beroep of in zijn privéleven kan onder het tuchtrecht vallen. Het gaat dan om ernstig gedrag dat niet past bij de beroepsuitoefening;
 • De IGJ kan een zorgverlener vanwege ernstig gedrag direct op non-actief stellen in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter (de zgn. last tot onmiddellijke onthouding van de beroepsactiviteiten).
 • De tuchtrechter kan in het belang van de individuele gezondheidszorg bepalen dat berispingen en boetes openbaar worden gemaakt.
 • Eenvoudige klachten kunnen via een voorzittersbeslissing worden afgehandeld.
 • De klager krijgt de mogelijkheid om gebruik te maken van de ondersteuning door een tuchtklachtfunctionaris.
 • De klager moet griffierecht van € 50,- gaan betalen. Als de klacht gegrond is krijgt hij dit bedrag terug.
 • De tuchtrechter kan de aangeklaagde veroordelen in de kosten die de klager heeft moeten maken. Dit kan alleen als de klacht (gedeeltelijk) gegrond is.
 • BIG geregistreerden moeten in correspondentie met patiënten het BIG nummer vermelden. Op die manier kan een patiënt makkelijker de bevoegdheid van een zorgverlener controleren in het BIG register.   

De wetswijziging treedt naar verwachting begin 2019 in werking.

 • Avatar
  25 January 2019 - Saskia Nieuwenhuize zei:

  Dag Charlotte, is bekend wanneer artikel 4a Wet BIG in werking zal treden? Artikel dat vermeldt dat bij AMvB kan worden bepaald in welke gevallen en op welke wijze de beroepsbeoefenaar het publiek kenbaar maakt onder welk BIG-nummer hij is ingeschreven.

  Is de tekst van deze AMvB al gepubliceerd?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  8 February 2019 - Charlotte Karman zei:

  @Saskia Dag Saskia, naar verwachting zal het besluit a.s. april 2019 in werking treden. Er is helaas op dit moment nog geen AMvB gepubliceerd. Ook hebben wij nog geen concepttekst tot onze beschikking. Wij zijn ons ervan bewust dat zorgaanbieders tijd nodig hebben om een dergelijk besluit te implementeren. Wij hopen dan ook dat het op korte termijn beschikbaar komt.

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.