Avatar
11 July 2018 - Yvonne Moolenaar plaatste:

Oproep: Meedenken en meebouwen aan de langdurige zorg in de ggz

Afgelopen mei heeft de staatssecretaris de meerjarenagenda Beschermd Wonen en Opvang vastgesteld. GGZ Nederland is samen met de andere branches en andere betrokken partijen druk bezig met de uitwerking van de agenda in concrete plannen op 8 hoofdthema's. Graag doen wij dit samen met onze leden. Wie lijkt het leuk om hierover mee te denken? U kunt zich hiervoor aanmelden bij Yvonne Moolenaar (ymoolenaar@ggznederland.nl)

De acht hoofdthema's zijn:

1. Cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid omgeving

2. Lokale, regionale en landelijke samenwerking

3. Wonen

4. Vroegsignalering en schulden

5. Participatie, werk en inkomen

6. Toegang

7. Kwaliteit en vraaggerichtheid van ondersteuning

8. Continuïteit van zorg en ondersteuning

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.