Avatar
10 July 2018 - Joost Kamoschinski plaatste:

Stand van zaken toekomst Argus

Ik krijg de laatste tijd veel vragen over de stand van zaken rond Argus. Vragen, maar ook kritiek. De kritiek gaat vooral over het feit dat Argus nog steeds stil ligt en GGZ Nederland klaarblijkelijk hier niets aan doet. Dat het op landelijk niveau stil ligt, klopt, maar dat we hier niets aan doen, klopt weer niet: we zijn achter de schermen druk bezig om Argus op instellingniveau en op landelijk niveau weer op te (kunnen) starten, zowel in de bestaande situatie (BOPZ) als voor in de toekomst (Wvggz). Er zijn echter een aantal (grote) hobbels te nemen. Graag informeer ik u zodoende waar GGZ Nederland mee bezig is en wat de huidige stand van zaken hierbij is.

Kennisdeling op landelijk niveau nog steeds vraagteken 

Het kennis delen met Argus-data ligt op landelijk niveau al lange tijd stil. De reden hiervoor heeft GGZ Nederland al eerder kenbaar gemaakt in een brief aan alle instellingen (d.d. 9 november 2016), maar komt er op neer dat er (juridische) hobbels zijn over de rechtmatigheid van het huidige systeem van Argus. De afgelopen tij is GGZ Nederland bezig geweest om in samenspraak met relevante stakeholders hier een oplossing voor te zoeken, maar dat is nog niet gelukt. Zodoende blijft het advies om Argus-data niet landelijk aan AIC / SBG aan te bieden.

Deze (juridische) hobbels spelen ook bij het inregelen van Argus binnen de nieuwe wet, de Wvggz. Ook daar is GGZ Nederland druk mee bezig om, samen met relevante stakeholders, dit voor de invoering van de Wvggz duidelijk te krijgen. Wanneer hier ontwikkelingen in zijn, hoort u dit in latere berichtgeving.

MDS Argus

Verder is GGZ Nederland druk in overleg met VWS over het realiseren van een aangepaste Minimale Dataset (MDS) voor Argus. Feit is dat de dataset verouderd is en dat op basis van nieuwe waarden en normen in de ggz over het toepassen van dwangmaatregelen er anders geregistreerd zou moeten worden. GGZ Nederland is in overleg met IGJ en VWS hoe we een dergelijk project vorm geven en hoe we belangrijke randvoorwaarden realiseren. Wanneer een dergelijk traject opgestart wordt, zal GGZ Nederland uiteraard haar leden (actief) betrekken bij de nieuw te realiseren MDS. U zult hier op een later moment apart geïnformeerd worden.

Vragen

Heeft u vragen over Argus en de MDS, dan kunt u mij hierover benaderen via mail (jkamoschinski@ggznederland.nl) of telefoon (06-54367575)

Met vriendelijke groet,

Joostkamoschinski

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.