Avatar
3 July 2018 - Yvonne Moolenaar plaatste:

Voortgang toegang Wlz voor ggz clienten

Het wetgevingstraject rondom de toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis nadert stap voor stap zijn voltooiing. Op 25 juni jl. is de internetconsultatie geopend:  https://www.internetconsultatie.nl/psychischestoornistoegangwlz, met als sluitingsdatum 3 augustus.

Iedereen kan zijn/haar reactie insturen. Vanuit de brancheorganisaties GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie hebben wij een brief opgesteld voor de Tweede Kamer, die op 5 juli een Algemeen Overleg heeft over de Wlz. Het is nog geen inhoudelijke reactie (die gaan wij nog voorbereiden), maar vooral een procesreactie: wij vragen om een helder ‘spoorboekje’ waarin duidelijk wordt op welke momenten de belangrijkste beslissingen genomen worden en de benodigde informatie beschikbaar is.

Keuzevrijheid
Wij willen graag weten op welke aantallen de minister zich gaat baseren bij de overheveling (is iedereen in beeld)  en vragen om betrokkenheid bij de kostprijsberekening van het NzA bij de uitwerking van de Wlz zorgprofielen (met als uitgangspunt benodigde kwaliteit van zorg en ondersteuning).  Ook herhalen wij ons standpunt dat onze cliënten recht hebben op vrije keuze van behandelaar, bekostigd uit de Zorgverzekeringswet. Het ministerie van VWS komt later dit jaar met haar visie op de positionering van behandeling. Voor medische behandeling (tandarts, huisartsen) wordt een opening geboden, voor psychiatrische behandeling is dat nog onduidelijk en ligt het geïntegreerde model nog op tafel. Wij weten dat daar vanuit de brancheorganisaties VGN en Actiz anders over gedacht wordt, dus zijn benieuwd naar de uiteindelijke visie van het ministerie.

Zorgprofielen
De nieuwe Wlz zorgprofielen, die HHM ontwikkeld heeft, worden nu in een tweede ronde getoetst: ggz-aanbieders hebben een korte vragenlijst gekregen om te beoordelen of de geformuleerde zorgprofielen de beoogde cliëntengroep volledig afdekken. Medio juli buigt een expertpanel, bestaande uit wetenschappers, ervaringsdeskundige adviseurs, psychologen en psychiaters uit het brede veld van de maatschappelijke GGZ-zorg, over de zorgprofielen met dezelfde vraag (namen van experts zijn aangedragen door de brancheorganisaties). Het is de bedoeling dat de Wlz-indicatiestelling vanaf 2020 gaat starten, maar met ingang van 1 januari 2021 kunnen mensen pas instromen in de Wlz. Daarom wordt het overgangsrecht van de Wmo2015 met 1 jaar verlengd tot 1 januari 2021.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.