Avatar
2 July 2018 - Djieuwke Verseput plaatste:

Transformatiefonds Jeugdhulp - Voorstellen indienen voor 1 oktober door regio('s) jeugdhulp

 

Transformatiefonds
Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben Rijk en VNG een Transformatiefonds ingesteld. Van 2018 tot en met 2020 is jaarlijks € 36 miljoen aan transformatiebudget beschikbaar, totaal € 108 miljoen. Het Transformatiefonds is onderdeel van het Actieprogramma Zorg voor Jeugd.

Aanvraag via jeugdregio’s
De aanvragen voor het Transformatiefonds lopen via een van de 42 jeugdhulpregio´s. Een gezamenlijke aanvraag van een aantal jeugdregio´s is ook mogelijk. Aanvragen moeten uiterlijk 1 oktober worden ingediend, de toekenning volgt in de decembercirculaire 2018. Voor het beoordelen zijn beoordelings- en toetsingscriteria opgesteld, zie hiervoor de spelregels.

Voorbeelden beschikbaar
Om te komen tot voorstellen die een bijdrage leveren aan het realiseren van transformatiedoelstellingen, heeft een expertteam van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) 11 mogelijke onderwerpen geselecteerd die aantoonbaar een bijdrage leveren aan de transformatie. Zie hier de toelichting op de totstandkoming en selectie van de voorbeelden. Gemeenten en aanbieders kunnen vrij putten uit deze voorbeelden bij het schrijven van de aanvragen. De uitgewerkte voorbeelden:

 1. Meer vertrouwen, minder controles  
 2. Stoppen met separen 
 3. Alle kinderen veilig thuis laten opgroeien 
 4. Echte doelen voor echte effectiviteit
 5. Preventie van kindermishandeling 
 6. ACE based community interventies 
 7. Crisis in control 
 8. Passend onderwijs en zorg 
 9. Beter worden doe je thuis 
 10. Een luisterend oor met @ease
 11. Aansluiten op de digitale wereld 

De gemeentelijke en BGZJ-regioambassadeurs zorglandschap staan paraat om vragen te beantwoorden en regio's te ondersteunen bij het ontwerpen van regionale plannen.

Contactgegevens regioambassadeurs
Zie hier de contactgegevens van de regiaoambassadeurs

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.