Avatar
2 July 2018 - Margot Metz plaatste:

Resultaten Samen Beslissen in vernieuwde intake (digitale pre-intake).

GGz Breburg stimuleert Samen Beslissen in de intake en behandelfases onder meer met behulp van de inzet van eHealth geïntegreerd met ROM. Vanuit dit doel heeft GGz Breburg in de centra depressie, angst en persoonlijkheidsstoornissen een vernieuwde intake ontwikkeld en ingevoerd. Parallel aan de invoering heeft GGz Breburg hier tevens wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Dit vernieuwde intake initiatief combineerde eHealth (digitale pre-intake en vervolgmodule) geïntegreerd met Routine Outcome Monitoring, inzet van ervaringsdeskundigheid en training & intervisie voor behandelaars op het gebied van herstelgericht werken, gezamenlijke besluitvorming en de toepassing van eHealth. Uniek aan dit initiatief was dat in de intakefase zowel cliënten als behandelaars werden gefaciliteerd in Samen Beslissen en parallel aan de invoering onderzoek is gedaan naar ervaringen vanuit cliënt- en behandelaarsperspectief. 

Onlangs zijn de resultaten van het gerandomiseerde onderzoek naar dit initiatief verschenen in internationaal vaktijdschrift PLOSone:

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0199795

In het artikel is te lezen dat de gecombineerde interventie van Samen Beslissen in de vernieuwde intake (met eHealth modules waaronder de digitale pre-intake, ROM, training van behandelaars en inzet ervaringsdeskundigen) niet heeft geleid tot een verandering op de primaire uitkomst maat ‘decisional conflict’; een maat die vanuit het perspectief van cliënten het proces en de uitkomst van de klinische besluitvorming in beeld brengt. Meer uitleg over dit concept is te vinden in een recent verschenen artikel in Tijdschrift voor Psychiatrie (Metz et al., juni 2018).

Echter de interventie had wel een positieve invloed op de secondaire uitkomstmaten: een betere toepassing van Samen Beslissen en betere behandeluitkomsten (gerapporteerd door cliënten).

Er is geen verschil in resultaten tussen de groepen met hoofddiagnoses depressie, angst en persoonlijkheidsstoornissen. Tot slot is gevonden dat als Samen Beslissen (volgens cliënten) goed werd toegepast dit een positief verband heeft met het verminderen van ‘decisional conflict’ en vervolgens ook met betere behandeluitkomsten.

Het is daarom belangrijk om in de komende tijd verder te blijven investeren in dergelijke initiatieven gericht op Samen Beslissen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Margot Metz, m.metz@ggzbreburg.nl (onderzoeker).

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.