Avatar
30 April 2018 - Anne Wil Roza plaatste:

CBS publiceert nieuwe cijfers Beleidsinformatie Jeugd

CBS heeft voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2017 gepubliceerd. De cijfers zijn gebaseerd op de aangeleverde beleidsinformatie jeugd.

Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat zorg ontvangt toegenomen van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk-of buurtteams van de gemeente. Het aantal jongeren dat is geholpen door het wijk- of buurtteam gegroeid van 36,5 duizend in 2015 naar bijna 82 duizend in 2017. Ook het aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf nam toe: van 40,5 duizend in 2015 naar 46,3 duizend in 2017. De toename bij hulp door wijk- en buurtteams kan deels een registratie-effect zijn, omdat enkele gemeenten deze informatie pas in 2016 of 2017 voor het eerst aan het CBS hebben geleverd. Zie verder: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/18/ruim-400-duizend-jongeren-krijgen-jeugdzorg met een doorklik naar rapportages jeugdhulp 1e half jaar en Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2017.

De cijfers zijn te vinden op de website van de Landelijke Jeugdmonitor Jeugd (incl. een benchmark) en op de website van CBS:

o    StatLine tabellen http://jeugdstatline.cbs.nl/Jeugdmonitor/dome/?TH=20201&LA=nl

o    https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema?themaNr=83221

o    Rapportages http://jeugdmonitor.cbs.nl/nl-nl/indicatoren/gezondheid-en-welzijn/

 

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.