Avatar
24 April 2018 - Anne Wil Roza plaatste:

Programma i-Sociaal Domein gaat over naar nieuwe governancestructuur

Het programma i-Sociaal (iSD), dat begin 2016 is gestart als opvolger van iZA wordt als programma beëindigd. Het programma waarin gemeenten, VNG, zorgbranches en VWS het proces van contract tot controle binnen de mogelijkheden zoveel  mogelijk heeft gestroomlijnd met als doel onvermijdbare administratieve lasten krijgt een structureler karakter. Gedurende de looptijd van het Programma is duidelijk geworden dat er blijvende behoefte is om in gemeenschappelijkheid verder te werken aan het verbeteren van de informatievoorziening en vermindering van de administratieve lasten.

Eric ten Hulsen, die eerder betrokken was bij het Programma iSD, is Reinier ter Kuile opgevolgd als kwartiermaker. De kwartiermaker is aangesteld voor de oprichting van een ketenbureau en het opstellen van een convenant voor betrokken partijen. Het convenant beschrijft de gezamenlijke ambitie en de governance voor het i-Sociaal Domein. In het convenant worden een stuurgroep en een ketenbureau beschreven. Het ketenbureau is de uitvoeringsorganisatie voor de stuurgroep.

Het programma is eerder gestopt dan dat het ketenbureau is opgericht. Dit wil niet zeggen dat de werkzaamheden zijn gestopt. Er zijn nog drie implementatieadviseurs beschikbaar, de website blijft in de lucht en het Zorginstituut werkt volgens de reguliere releaseplanning aan mogelijke aanpassingen in de iWMO/iJW-standaarden. En hoewel de stuurgroep qua samenstelling iets is gewijzigd, blijft zij haar taken vervullen.

Voor onze leden blijven wij benadrukken dat de rollen en taken voor de stuurgroep en het ketenbureau moeten blijven liggen in verdere standaardisatie en beperking controles.

In de zoektocht naar vermindering van de lastendruk en het gezamenlijk optrekken van gemeenten en zorgaanbieders is op de website van i-sociaaldomein een aantal artikelen te vinden van zorgaanbieders die hun ervaringen delen, te weten GGZ NHN, de Opvoedpoli en Pameijer.

De VNG verzamelde voorbeelden van gemeenten die hun toegangsproces eenvoudiger hebben georganiseerd. Deze zijn hier te vinden.

 

 

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.