Avatar
9 March 2018 - Monique Strijdonck plaatste:

Uniforme Productiemonitor 2018

Met de Uniforme Productiemonitor (UPM) verstrekken zorginstellingen op reguliere basis informatie over productie onder de Zvw (gb-ggz, s-ggz en l-ggz). Vorig jaar is met intensive inzet van enkele leden de UPM 2017 aanzienlijk herzien. Resultaat was een minder omvangrijk en minder bewerkelijk model met meer zeggingskracht van de prognoses. Recent is na afstemming met ZN en zorgverzekeraars een herziene versie van de UPM voor 2018 tot stand gekomen. Deze treft u als bijlage bij dit bericht aan.

De wijzigingen ten opzicht van de UPM 2017 zijn beperkt tot enkele technische wijzigingen zoals aanpassing van jaartallen en toevoeging van ontbrekende GHOR regio’s. Daarnaast is de prestatie Verblijf met rechtvaardigingsgrond (VMR) toegevoegd. Naar aanleiding van signalen van zorginstellingen is wederom aandacht gevraagd voor de verschillende aanleverdata die verzekeraars in 2017 hanteerden. De aanleverperiode voor de UPM 2018 is (conform de UPM 2017) tweemaandelijks, te starten met peildatum 1 mei 2018. De inleverperiode is uiterlijk 4 weken na de peildatum tenzij anders contractueel met de verzekeraar overeengekomen. Op het werkblad ‘Toelichting’ is een overzicht met de aanleverdata opgenomen.

Zorgverzekeraars zullen de afspraken zo mogelijk in de monitor invullen en streven ernaar deze voor 1 mei aan zorgaanbieders te verstrekken. Bijgevoegde versie is bedoeld om alvast kennis te nemen van de wijzigingen en (zo nodig) systemen hierop in te richten.

NB: Woensdag 14 maart is een geactualiseerde versie van de UPM 2018 bij dit bericht geplaatst vanwege een correctie van de peildata voor de prognoses op het eerste werkblad.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.