Avatar
16 oktober 2017 - René Arends plaatste:

Onderzoek naar vacatures voor vijf GG-beroepen en psychiaters. Doet uw organisatie mee?

Voor de ggz is het van groot belang dat er voldoende GG-professionals en psychiaters beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarom roept GGZ Nederland u op om deel te nemen aan dit vacature-onderzoek dat binnenkort van start gaat.

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van VWS en het zorgveld over het aantal instroomplaatsen in de opleidingen voor de vijf GG-beroepen en de psychiaters. Doel van dit advies is om evenwicht te bereiken op de arbeidsmarkt voor de vijf GG-beroepen en de psychiaters. De vijf GG-beroepen zijn: gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en ggz-verpleegkundig specialisten.  Voor het aanstaande advies, dat in 2018 uitkomt, laat het Capaciteitsorgaan dit onderzoek doen. Prismant voert dit onderzoek uit.

Voor dit onderzoek worden tussen half oktober en eind november alle hoofden P&O van de ggz-instellingen benaderd voor een telefonische enquête, met vragen over het aantal vacatures in hun organisatie voor de GG-beroepen, inclusief de psychiater.  

We hopen dat u, gelet op het belang van dit onderzoek voor onze branche, bereid bent om deel te nemen aan dit onderzoek.

Meer informatie over de inhoud van het onderzoek is beschikbaar via  i.bloemendaal@prismant.nl. Informatie over de werkwijze van het Capaciteitsorgaan is beschikbaar via e.dankers@capaciteitsorgaan.nl.

Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.