Avatar
17 maart 2017 - Gerard van Unen plaatste:

Herindicatietraject GGZ-B start in april

Het CIZ indiceert voor twee groepen cliënten met een psychische stoornis/psychiatrische aandoening een passend zorgprofiel. Het betreft:

 • Cliënten met een indicatie voor een GGZ-B pakket met een einddatum van 31-12-2017 op grond van het overgangsrecht in de Wlz;
 • Ggz-cliënten die na een verblijf van drie jaar in de Zvw overgaan naar de Wlz ("voortgezet verblijf").

Voor de eerste groep zal het CIZ op verzoek van VWS een herindicatietraject gaan uitvoeren. Dit gebeurt in april en mei van dit jaar en de voorbereidingen hiervoor zijn enige tijd terug in gang gezet. Ggz-aanbieders en cliënten worden in de laatste week van maart door het CIZ uitgebreid geïnformeerd over de procedure en de werkwijze. 

GGZ Nederland ondersteunt de ggz-aanbieders tijdens het herindicatietraject GGZ-B met een besloten klankbordgroep op GGZ Connect. Zodoende is het mogelijk kennis en ervaring met elkaar te delen. Indien nodig of gewenst nodigt organiseert GGZ Nederland samen met de RIBW Alliantie en Federatie Opvang een of meer bijeenkomst(en) over dit onderwerp.

Wilt u deelnemen aan de besloten klankbordgroep Herindicatie GGZ-B? Zorg dan dat u zich abonneert op GGZ Connect en meldt u via de mail aan bij Natasja Esseboom - Brouwer, nesseboom@ggznederland.

 • Avatar
  5 april 2017 - Hanneke Henkens zei:

  Ik dacht dat er ook nog een mogelijkheid gecreëerd zou worden voor de huidige Beschermd Wonen cliënten om alsnog toegang te verkrijgen tot de WLZ. Sommigen zijn eerder onterecht van de Awbz in de WMO terecht gekomen. Ik lees nu in het memo van GGz Nederland (29 maart) over het overleg met VWS en VNG, dat alleen de sektorvreemde hiervoor in aanmerking komen. Kan iemand mij verder helpen?

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  10 april 2017 - Gerard van Unen zei:

  Beste Hanneke, kijk even naar de brief met bijlage in de besloten groep 'Herindicaties GGZ-B'. Daarin wordt deze groep cliënten genoemd, de cliënten in een instelling voor beschermd wonen die zorg ontvingen op basis van een ZZP GGZ-B. Deze clënten vielen destijds onder de 'coulanceregeling', omdat hun gegevens niet op tijd waren overgedragen. Het zorgkantoor zal deze cliënten in de komende periode informeren dat de Wlz-indicatie afloopt en dat het CIZ de gegevens zal overdragen aan de gemeente.

  NB: Bij de overgang van de AWBZ naar de Wlz hebben cliënten met een geldige indicatie GGZ-C op 31 december 2014 overgangsrecht voor 5 jaar gekregen binnen de Wmo. De behandeling van cliënten met een indicatie GGZ-C voor een psychiatrische aandoening, als dan niet in combinatie met bijvoorbeeld verslavingsproblematiek, vindt plaats in de Zvw. Na drie jaar (1096 dagen) geneeskundige ggz, valt vanaf het vierde jaar het verblijf in verband met geneeskundige zorg onder de Wlz. Er is geen rechtstreekse instroom van GGZ-C naar de Wlz, ofwel GGZ-B mogelijk. Dit herindicatietraject is dan ook niet bedoeld voor cliënten met een indicatie GGZ-C.

  Op dit moment wordt wel onderzoek gedaan door HHM naar de cliëntenpopulatie in de ggz, die voldoet aan de criteria van het Zorginstituut Nederland voor toegang tot de Wlz. Staatssecretaris van Rijn zou de Tweede Kamer hierover in april informeren. De Kamer zelf heeft dit onderwerp vorige week 'niet controversieel' verklaard, waardoor het demissionaire kabinet door kan gaan met het wetgevingstraject hieromtrent. Daar hadden de brancheorganisaties en Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid om gevraagd. Uiteraard houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

  Reageer op dit bericht
 • Avatar
  11 april 2017 - Hans Noordtzij zei:

  @Gerard, vooral goed nieuws dat de "toegang WLZ" niet controversieel verklaard is. Dat hebben jullie goed gedaan! Hebben jullie enig idee hoe het nu verder gaat?

  Hans Noordtzij

  Reageer op dit bericht
Om te kunnen reageren dien je geregistreerd en ingelogd te zijn. Klik hier om in te loggen. Ben je nog geen lid van GGZ connect dan kun je je hier gratis registreren.